Geslaagde AED cursus

Op 14 maart is onder auspiciën van de Hartreanimatie Stichtse Vecht een reanimatie cursus gegeven aan dertien heren met partner. Voor velen is dit een eye opener geweest en zijn zich nu nog meer bewust hoe belangrijk het is om deze vaardigheden te beheersen.
Het is een goede zaak dat er nu wederom een aantal OCL leden weten welk nut het AED apparaat heeft als zich een situatie voordoet waarbij elke seconde telt.

Harry Vos

Geef een reactie

Scroll to top