Lid worden

Old Course Loenen kent verschillende lidmaatschapsvormen en speelrechtentas label

Gewone leden (vanaf 36 jaar) hebben onbeperkt speelrecht.

Juniorleden plus 26 t/m 35 jaar:
Juniorleden plus hebben bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zesendertig jaar nog niet bereikt, doch zijn op dat moment ouder dan viifentwintig jaar. Juniorleden plus hebben onbeperkt speelrecht.

Juniorleden 22 t/m 25 jaar:
Juniorleden hebben bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van zesentwintig jaar nog niet bereikt, doch zijn op dat moment ouder dan éénentwintig jaar. Juniorleden hebben onbeperkt speelrecht.

Jeugdleden t/m 21 jaar:
Jeugdleden hebben bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van éénentwintig jaar nog niet bereikt. Jeugdleden hebben onbeperkt speelrecht. Voor jeugdleden t/m 12 jaar is de contributie inclusief 10 groepslessen.

Buitenleden:
Buitenleden zijn tevens volgerechtigd spelend lid van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten golfclub, die buiten een straal van 50 km van OCL is gesitueerd en die niet binnen een straal van 50 kilometer van het golfterrein van OCL woonachtig zijn. Tevens kan het bestuur aan personen, die permanent in het buitenland woonachtig zijn, het buitenlidmaatschap toekennen onder door het bestuur van geval tot geval te stellen voorwaarden. Buitenleden hebben onbeperkt speelrecht.

Sociëteitsleden:
Sociëteitsleden hebben het recht van toegang tot het terrein en de gebouwen van de vereniging, doch zijn niet gerechtigd tot het gebruik van de baan. Wel mogen zij gebruik maken van de driving range en de oefengreen(s). Sociëteitsleden mogen per jaar maximaal vijfmaal spelen tegen introductietarief, hieronder wordt mede verstaan het spelen op introductie door een OCL lid.

Proeflidmaatschap 4 maanden: Het is mogelijk om kennis te maken met de OCL en de golfsport door gedurende vier maanden een tijdelijk lidmaatschap aan te gaan. In deze periode kan gebruik gemaakt worden van alle clubfaciliteiten en kan een opleiding van de professionals gevolgd worden door het behalen van de ‘clubhandicap 54’. Indien u in het bezit bent van deze clubhandicap is er gelegenheid om mee te doen aan funwedstrijden en de woensdagavond instuif.

Bedrijfsleden:
Old Course Loenen kent ook bedrijfsleden. Indien u hier interesse in heeft, kunt u via het contactformulier een mail sturen. De sponsorcommissie zal dan contact met u opnemen.

Participatie:
Alle leden betalen € 1,00 voor participatie, die per direct wordt terug geschonken aan de club.

Kosten lidmaatschap

    contributie   entreegeld   bartegoed
gewoon lid van 36 jaar  1156 500 150
juniorlid plus 26 t/m 35 jaar 601 —- —-
juniorlid 22 t/m 25 jaar 301 —- —-
jeugdlid t/m 21 jaar * 161 —- —-
buitenlid 461 500 100
sociëtietslid 174 500 —-
proeflid 4 maanden 550 —- —-

* Jeugd t/m 12 jaar inclusief 10 groepslessen

De contributie en het bartegoed zijn jaarlijks, daarnaast wordt er een NGF bijdrage in rekening gebracht. Deze bedragen gelden voor 2017. De kosten voor lessen staan op de site onder het kopje Pro.

Hoe wordt u lid?

U kunt zich opgeven middels het inschrijfformulier dat u hieronder digitaal kunt invullen. Na aanmelding kent OCL de ‘voorhang-procedure’. Zowel op het besloten ledengedeelte van de website als op het witte bord in het clubhuis wordt uw voorgenomen lidmaatschap aangekondigd. Wanneer na veertien dagen geen bezwaar is aangetekend door de leden, is uw aanmelding definitief. U ontvangt dan een bevestiging en factuur. Op de factuur is het participatiebedrag opgenomen en ook het entreegeld, de contributie, het bartegoed en de NGF-bijdrage. Nadat u de factuur heeft voldaan, bent u lid van OCL en heten wij u van harte welkom binnen onze gezellige vereniging. U ontvangt dan ook een lidcode en wachtwoord voor het besloten gedeelte van de website.

Klik voor het inschrijfformulier

Scroll to top